Pomoc zdalna

Kontakt

Dział handlowy
Serwis

Partnerzy

PI

comarch partner logo rgb comarch partner logo color

Szukaj

Płatnik Manager - dodatek do Płatnika

W naszej ofercie pojawił się nowy program - dodatek do programu Płatnik 9, 10 pod nazwą 'Płatnik Manager' pozwalający na większą automatyzację comiesięcznych procesów związanych ze sporządzaniem deklaracji rozliczeniowych oraz zarządzaniem danymi zawartymi w bazach programu Płatnik.

Program dostosowany jest do zmian w opłacaniu składek - możliwość wydrukowania przelewu na idnywidualny rachunek bankowy NRS.

Prowadzisz biuro rachunkowe? Zajmujesz się rozliczeniami ZUS? Obsługa powtarzalnych czynności sprawia problem i nie masz nad nimi kontroli? Sporządzasz korekty dokumentów rozliczeniowych? To program 'Płatnik Manager' jest dla Ciebie.

W czym może mi pomóc i dlaczego powstał? Z zasady program Płatnik służy tylko i wyłącznie do spełnienia obowiązku jaki na płatnikach składek ciąży wobec ZUS. Skonstruowany jest pod kątem zapewnienia sporządzenia poprawnych deklaracji zgłoszeniowych nie dając w zasadzie żadnych możliwości korzystania z danych w nim zawartych dla celów innych niż wysyłka deklaracji. Na bazie obserwacji i własnych doświadczeń zebranych w jedną całość zbudowaliśmy program, który ma usprawnić pracę z Płatnikiem szczególnie płatników czy firm obsługujących więcej niż jeden podmiot. 

Program pozwala na pracę z wieloma bazami danych zarejestrowanymi w programie bez konieczności instalowania samego programu Płatnik, współpracuje z bazami Access jak i SQL.

Całą funkcjonalność programu można podzielić na 4 grupy:

 • analityczną
 • generacyjną
 • raportującą
 • administracyjną

Co wchodzi w skład poszczególnych grup:

Grupa analityczna

 • Analizator wysyłki dokumentów do ZUS
  Moduł pozwalający na śledzenie zaawansowania wysyłki dokumentów rozliczeniowych dla wszystkich płatników składek
  zarejestrowanych w bazie danych do ZUS - podaje pełne informacje o statusach, datach sporządzenia dokumentów
  rozliczeniowych, datach wysyłki do ZUS, odebrania potwierdzenia. Pozwala to na sprawdzenie w jednym miejscu
  w sposób przekrojowy bez konieczności wybierania do kontekstu poszczególnych płatników czy dokumenty rozliczeniowe
  zostały wysłane do ZUS.
 • Analiza IWA
  Moduł generuje pełną informację związaną z koniecznością sporządzenia deklaracji IWA za dany rok dla wszystkich
  płatników znajdujących się w bazie danych. Na tej podstawie wiemy dla jakiego płatnika istnieje obowiązek sporządzenia
  informacji IWA oraz wiemy jaką liczbę ubezpieczonych i ewentualnych wypadków musimy w niej wykazać.
 • Przegląd dokumentów - rozliczeniowych i zgłoszeniowych
  Moduł umożliwia przegląd wszystkich dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych z możliwością dowolnego filtrowania
  i grupowania oraz eksportu do plików Excel. Dla płatników uczestniczących w IPP jest możliwość przeglądania i eksportowania
  danych zgłoszeniowych otrzymanych z ZUS
 • Przegląd dokumentów - replik z ZUS
  Pobrane repliki z ZUS można zapisać np. do pliku Excel w celu wykorzystania do zapamiętania kwot autoryzujących potrzebnych do weryfikacji Płatnika.
 • eZLA - informacja o dokumentach ZLA pobranych z ZUS PUE
  Magazyn przechowywania danych o zwolnieniach elektronicznych ZLA pobranych z ZUS PUE bez konieczności logowania się do tej platformy
 • Kontrola zgłoszeń dla kodów 0540, 0590, 0570
  Program przypilnuje moment przerejestrowania ubezpieczonych zgłoszonych na kodach preferencyjnych
 • Wyszukiwanie ubezpieczonych dla potrzeb ograniczenia składek FP i FGŚP
  Analiza momentu uzyskania ulg w opłacaniu składek na FP i FGŚP
 • Zestawienie kwot do zaświadczenia dla emerytów i rencistów
  System wyliczy kwoty do zaświadczeń dla emerytów i rencistów, które należy przesłać do ZUS do końca lutego każdego roku

Grupa generacyjna

 • Tworzenie dokumentów rozliczeniowych
  Na podstawie dowolnego okresu rozliczeniowego możemy utworzyć dokumenty rozliczeniowe dla dowolnego innego okresu (nowe lub korygujące) dla wybranych lub wszystkich płatników. Opcja przydatna w sytuacji tworzenia dokumentów rozliczeniowych dla wielu płatników jeżeli nie dysponujemy programem płacowym z którego importujemy dane. Przyspiesza to proces sporządzenia kompletów rozliczeniowych i przygotowania ich do wysyłki
 • Tworzenie dokumentów rozliczeniowych dla okresu
  Generowanie zestawów rozliczeniowych dla zadanego okresu czasu. Za pomocą tego kreatora możemy wygenerować za dowolny okres czasu (z przedziału od-do) dokumenty rozliczeniowe korygujące. Funkcja ta szczególnie przydatna jest w sytuacji sporządzania korekt deklaracji na podstawie np. protokołów pokontrolnych ZUS. Mamy tutaj również możliwość skorygowania w trakcie tworzenia korekt składek na FP i FGŚP np. w sytuacji gdy kwotę składki musimy skorygować lub wyzerować wskutek braku konieczności opłacania tej składki przez prowadzącego działalność gospodarczą.
 • Generator płatności
  Moduł zarządzający dystrybucją informacji o płatnościach dla płatników składek. Za jego pomocą możemy wygenerować dokumenty płatnicze dla poszczególnych płatników w postaci przelewów lub przekazów bankowych, jak również dokonać wysyłki informacji o kwotach za pomocą poczty e-mail. Każda wysyłka informacji jest rejestrowana i pozwala na szybkie sprawdzenie informacji przekazanych płatnikom.
 • Import atrybutów / kasowanie atrybutów
  Opcja pozwalająca za pomocą specjalnie przygotowanego pliku ustawienie w kartotece ubezpieczonego pozycji atrybutów pozwalając na przypisanie ubezpieczonych do działów, jednostek organizacyjnych lub dowolnych innych kryteriów co ułatwia filtrowanie np. ubezpieczonych do wydruku informacji rocznej
 • ZUA/ZCNA -> XML
  Możliwość eksportu danych ubezpieczonych do plików XML z jednoczesną możliwością zmiany danych identyfikacyjnych płatnika. Opcja przydatna w sytuacji konieczności przeniesienia ubezpieczonych między dwoma płatnikami składek
 • eZLA - pobieranie danych o zwolnieniach lekarskich z ZUS PUE
  Moduł komunikacyjny pobierający bez konieczności logowania się do platformy PUE wystawionych zwolnień elektronicznych ZLA dla płatników składek

Grupa raportująca

 • Informacja roczna dla ubezpieczonego - IR (dawne RMUA)
  Alternatywny raport dla tego umieszczonego w samym programie Płatnik. Raport drukuje w formie tabelarycznej zestawienie składek ZUS z całego roku. Informację roczną płatnik składek zobowiązany jest do przekazania ubezpieczonemu do końca lutego następnego roku za rok poprzedni. Cechą wyróżniającą nasz raport jest jego skondensowana postać (tylko 1 kartka) przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich wymogów jakie musi ten raport zawierać zgodnie z rozporządzeniem MPiPS.
 • Raport RSA
  Rozbudowana analiza absencji wykazywanych w raportach RSA - raport pozwala na zestawienie i grupowanie wg rodzaju absencji, lat jak i dat ich powstawania. Zestawienia można wydrukować jak i dokonać eksportu do plików excel. Raport szczególnie pomocny przy wypisywaniu świadectwa pracy dla pracownika.

Grupa administracyjna

 • Parametry
  Ustawienia parametrów dla poszczególnych płatników składek - okres obowiązywania, zakres informacji płatniczych, adresy wysyłki informacji dla wiadomości e-mail
 • Archiwizacja baz Płatnika
  Moduł archiwizacji baz programu Płatnik. Za jego pomocą możemy dokonać w łatwy i wygony sposób archiwizacji baz danych bez konieczności szukania gdzie dana baza znajduje się na dysku.
 • Ustawianie bazy roboczej dla programu Płatnik
  W sytuacji gdy korzystamy z wielu baz danych programu Płatnik za pomocą Managera Płatnika możemy dokonywać wygodnego przełączania pomiędzy bazami - nie jest wtedy konieczne ręczne przełączanie baz w samym Płatniku 
 • Odczyt hasła administratora / haseł do bazy / blokowanie wymuszonej zmiany hasła
  Zamieszono przydatne narzędzia ułatwiające dostęp do zagubionych lub zapomnianych danych jak i zmianę opcji samego programu Płatnik

 

Wersję demonstracyjną programu można pobrać w dziale 'Pliki do pobrania' - 'Dodatki do programu Płatnik


 Licencjonowanie i cennik

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!